Zasady Gry

1. Texas Holdem

Gracze
Przy jednym stole może grać do 10 zawodników.

Struktura zakładów
Texas Holdem rozgrywany jest na dwie pozycje „w ciemno”, małą w ciemno (small blind) i dużą w ciemno (big blind). W ciemno to wymuszony zakład, który dwaj gracze muszą złożyć przed rozdaniem. Struktury zakładów dostępne dla Texas Holdem to: Limit, Pot-Limit i No- Limit.

Przebieg gry

 1. Dwaj gracze siedzący po lewej stronie rozdającego obstawiają w ciemno. Rozdającego oznacza się okrągłym białym guzikiem z literą ”D”, który umieszczony jest przed nim. Guzik ten przemieszcza się dookoła stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara po każdym rozdaniu.
 2. Wszystkim graczom rozdaje się po dwie zakryte karty (”pocket cards”). Karty te widoczne są jedynie dla tego gracza, który je otrzymał.
 3. Pierwsza runda licytacji rozpoczyna się od gracza siedzącego z lewej strony gracza z dużą ciemną.
 4. Trzy karty wspólne (”flop”) umieszczone zostają twarzą do góry na środku stołu. Karty te mogą być wykorzystane przez wszystkich graczy, wraz z kartami w dłoni, aby tworzyć układ kart.
 5. Druga runda licytacji rozpoczyna się od gracza siedzącego na lewo od rozdającego.
 6. Czwarta karta wspólna (“turn”) zostaje umieszczona na środku stołu.
 7. Trzecia runda licytacji rozpoczyna się od gracza siedzącego na lewo od rozdającego.
 8. Piąta i ostatnia karta wspólna (“river”) zostaje umieszczona na środku stołu.
 9. Ostatnia runda licytacji rozpoczyna się od gracza siedzącego na lewo od rozdającego.
 10. Showdown – Gracz z najlepszymi kartami wygrywa pulę. Każdy z graczy zestawia pięć kart wspólnych z posiadanymi dwiema kartami w ręce aby utworzyć najlepszą kombinację pięciu kart. Jeśli dwóch lub więcej graczy posiada najlepsze karty, podzielą pulę między siebie.

2. Omaha & Omaha Hi/Lo

Gracze
Przy jednym stole może grać do 10 zawodników.

Struktura zakładów
Omaha rozgrywana jest na dwie pozycje „w ciemno”, małą w ciemno (small blind) i dużą w ciemno (big blind). W ciemno to wymuszony zakład, który dwaj gracze muszą złożyć przed rozdaniem. Struktury zakładów dostępne dla Omaha to: Limit, Pot-Limit i No-Limit.

Przebieg gry

 1. Dwaj gracze siedzący po lewej stronie rozdającego obstawiają w ciemno. Rozdającego oznacza się okrągłym białym guzikiem z literą ”D”, który umieszczony jest przed nim. Guzik ten przemieszcza się dookoła stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara po każdym rozdaniu.
 2. Wszystkim graczom rozdaje się po cztery zakryte karty (”pocket cards”). Karty te widoczne są jedynie dla tego gracza, który je otrzymał.
 3. Pierwsza runda licytacji rozpoczyna się od gracza siedzącego z lewej strony gracza z dużą ciemną.
 4. Trzy karty wspólne (”flop”) umieszczone zostają twarzą do góry na środku stołu. Karty te mogą być wykorzystane przez wszystkich graczy, wraz z dwiema kartami z w dłoni, aby tworzyć układ kart.
 5. Druga runda licytacji rozpoczyna się od gracza siedzącego na lewo od rozdającego.
 6. Czwarta karta wspólna (“turn”) zostaje umieszczona na środku stołu.
 7. Trzecia runda licytacji rozpoczyna się od gracza siedzącego na lewo od rozdającego.
 8. Piąta i ostatnia karta wspólna (“river”) zostaje umieszczona na środku stołu.
 9. Ostatnia runda licytacji rozpoczyna się od gracza siedzącego na lewo od rozdającego.
 10. Showdown – Gracz z najlepszymi kartami wygrywa pulę. Każdy z graczy musi zestawić dwie ze swoich kart na ręce z trzema kartami wspólnymi aby utworzyć najlepszą kombinację pięciu kart. Jeśli dwóch lub więcej graczy posiada najlepsze karty, podzielą pulę między siebie.

3. Omaha Hi/Lo

W grze Omaha Hi/Lo, pula podzielona jest pomiędzy najlepszą wysoką rękę i najlepszą niską rękę – jeśli jest niska ręka podlegająca kwalifikacji. Przy niskiej ręce żadna z pięciu posiadanych kart nie może być wyższa niż 8, kombinacja nie może też zawierać żadnej pary. As może być użyty zarówno w niskiej jak i wysokiej ręce. Jeśli pojawi się więcej niż jedna niska ręka, wygrywa najniższa. Oznacza to, że ręka: 7,5,4,2,A bije układ: 8,4,3,2,A. Jeśli wysokie karty są takie same, porównuje się następną kartę. Może się zdarzyć, że ten sam gracz jednocześnie wygrywa zarówno wysoką i niską rękę. Niską ręką może być kolor lub strit. Najlepsza możliwa niska ręka to 5,4,3,2,A. Jeżeli nie ma żadnej kwalifikującej się niskiej reki, wysoka ręka wygrywa całą pulę.

4. 7 Card Stud & 7 Card Stud Hi/Lo

Gracze
Przy jednym stole może grać do 8 zawodników.

Struktura zakładów
W pokera 7 Card Stud gra się z tzw. “ante”. Ante to wymuszony zakład płacony przez wszystkich graczy przed rozdaniem kart. Jedyną strukturą zakładów dostępną w 7 Card Stud to gra z limitem.

Rozgrywka

 1. Ante płacą wszyscy gracze. Ante to zazwyczaj 1/10 małego zakładu, na przykład $1 w grze $10-$20.
 2. Wszystkim graczom rozdaje się po trzy karty. Dwie zakryte i jedną odkrytą.
 3. Pierwsza runda licytacji rozpoczyna się od gracza z najsłabszą widoczną kartą. Gracz ten może wybrać licytowanie pełnej lub połowicznej stawki. W pierwszej rundzie pełny zakład to niższa kwota struktury, na przykład $5 w grze $5-$10.
 4. Każdy gracz otrzymuje czwartą odkrytą kartę.
 5. Druga runda licytacji rozpoczyna się od gracza z najwyższą widoczną kartę. Jeśli dwóch graczy posiada tak samo silną kartę, kolor decyduje o tym, kto rozpoczyna licytację. Zakład wciąż wynosi niższą kwotę struktury. Jednakże gdy gracz posiada odkrytą parę, może obstawić wyższy zakład w strukturze, na przykład $10 w grze $5-$10.
 6. Każdy gracz otrzymuje piątą odkrytą kartę.
 7. Trzecia runda licytacji rozpoczyna się od gracza z najwyższą widoczną kartą. Począwszy od tej rundy nie ma małych zakładów. Wszystkie zakłady wyznacza wyższa kwota struktury.
 8. Każdy gracz otrzymuje szóstą odkrytą kartę.
 9. Czwarta runda licytacji rozpoczyna się od gracza z najwyższą widoczną kartą.
 10. Każdy gracz otrzymuje swoją siódmą, ostatnią kartę twarzą do dołu.
 11. Ostatnia runda licytacji rozpoczyna się od gracza z najwyższą widoczną kartą.
 12. Showdown – Gracz z najlepszymi kartami wygrywa pulę. Wartość karty na ręce zestawia się za pomocą pięciu z siedmiu kart posiadanych przez gracza.

  Gdy w czasie rozdania siódmej karty w grze wciąż pozostaje wszystkich 8 graczy, wykłada się ją odkrytą pośrodku stołu jako kartę wspólną. Dzieje się tak dlatego, że zabrakłoby kart w talii gdyby każdemu z graczy rozdano siódmą kartę.

5. 7 Card Stud Hi/Lo

W grze 7 Card Stud Hi/Lo pula podzielona jest pomiędzy najlepszą wysoką rękę i najlepszą niską rękę – jeśli jest niska ręka podlegająca kwalifikacji. Przy niskiej ręce żadna z posiadanych pięciu kombinowanych kart nie może być wyższa niż 8, kombinacja nie może też zawierać żadnej pary. As może być użyty zarówno w niskiej jak i wysokiej ręce. Jeśli pojawi się więcej niż jedna niska ręka, wygrywa ta z najniższą wysoką kartą. Oznacza to, że ręka: 7,5,4,2,A bije układ: 8,4,3,2,A. Jeśli wysokie karty są takie same, porównuje się następną kartę. Może się zdarzyć, że ten sam gracz jednocześnie wygrywa zarówno wysoką i niską rękę. Niską ręką może być kolor lub strit. Najlepsza możliwa niska ręka to 5,4,3,2,A. Jeżeli nie ma żadnej kwalifikującej się niskiej reki, wysoka ręka wygrywa całą pulę.

6. 5 Card draw

Gracze
Up to 5 players are allowed to play at one table.

Struktura zakładów
5-Card Draw rozgrywa się na dwie pozycje „w ciemno”. W ciemno to wymuszony zakład, który dwaj gracze muszą złożyć przed rozdaniem. Struktury zakładów dostępne dla 5-Card Draw to: Limit, Pot-Limit i No-Limit.

The play

 1. Dwaj gracze siedzący po lewej stronie rozdającego obstawiają w ciemno. Rozdającego oznacza się okrągłym białym guzikiem z literą ”D”, umieszczonym na stole przed nim. Guzik ten przemieszcza się dookoła stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara po każdym rozdaniu.
 2. Wszystkim graczom rozdaje się po dwie zakryte karty. Karty te widoczne są jedynie dla tego gracza, który je otrzymał.
 3. Pierwsza runda licytacji rozpoczyna się od gracza siedzącego z lewej strony gracza z dużą ciemną.
 4. Dobieranie rozpoczyna się od gracza siedzącego na lewo od rozdającego. Każdy gracz ma możliwość wymiany od 0 do 5 kart.
 5. Ostatnia runda licytacji rozpoczyna się od gracza siedzącego na lewo od rozdającego.
 6. Showdown – Gracz z najlepszymi kartami wygrywa pulę. Jeśli dwóch lub więcej graczy posiada najlepsze karty, podzielą pulę między siebie.
Przerwanie połączenia
Jeśli gracz straci połączenie przed lub podczas rundy dobierania i nie zdoła ponownie się połączyć przed przerwą (timeout), karty gracza zostaną automatycznie zmienione.
Jeśli posiadasz jeden z poniższych układów kart, będą one zachowane w chwili, gdy nastąpi automatyczna wymiana:
 1. Ręka z dwiema parami lub wyższa.
 2. Otwarty poker królewski do dobrania (KQJ10 w jednym kolorze)
 3. Wysokie pary (AA,KK,QQ,JJ)
 4. Poker lub kolor do dobrania
 5. Niskie pary (1010 i niższe)
 6. Otwarty strit do dobrania
 7. Strit wypełniony „w środku” (Gutshot straight) do dobrania
 8. Wysoka karta (A,K,Q,J)
 9. Żadnych zachowanych kart

7. Zasady Ogólne

Dostępne Struktury Zakładów

Z limitem (Limit)

W grach z limitem wszystkie zakłady/podbicia to ustalone kwoty. Jedynym obowiązującym zakładem/podbiciem jest aktualny limit, na przykład $5 w czasie dwóch pierwszych rund i $10 w dwóch ostatnich rundach w $5-$10 grze Hold'em. W jednej rundzie zakładów mogą być maksymalnie 4 zakłady/podbicia. Obejmuje to zakład, podbicie, przebicie i cap (ostatnie dopuszczalne w tej rundzie podbicie).

Bez limitu (No-Limit)
W grze bez limitu, obowiązujący zakład/podbicie musi być przynajmniej o wartości aktualnego limitu i ostatniego zakładu/podbicia. Nie ma innego limitu, niż liczba żetonów jaką gracz posiada na stole. Nie istnieje maksymalna liczba podbić.

Z limitem puli (Pot-Limit)

W grze z limitem puli obowiązujący zakład/podbicie musi być przynajmniej wartości aktualnego limitu i ostatniego zakładu/podbicia. Zakład/podbicie z limitem puli może być maksymalnej wartości puli, plus wszystkie zakłady przy stole w tym aktualne wejście graczy. Nie istnieje maksymalna liczba podbić.

8. Runda Zakładów

Sprawdzenie
Jeśli żaden z graczy nie złożył zakładu lub jeśli gracz jest na pozycji nie podbitej dużej ciemnej (big blind), gracz ten może sprawdzić. To oznacza rezygnację z zakładu przy zachowaniu możliwości pozostania w rozdaniu jeśli ktoś inny obstawia zakład, lub nawet wejścia czy podbicia jeśli ktoś inny obstawia zakład. Gracz nie może powiedzieć “sprawdzam” jeśli ktoś inny obstawił zakład. Jeśli inny gracz obstawił zakład po sprawdzeniu, gracz, który sprawdza jest zmuszony wejść, podbić lub spasować.

Pas
Gracz zawsze może rzucić karty. Kiedy tak robi, jego ręki nie ma w grze aż do następnego rozdania.

Wejście
Gracz ma możliwość wejść do gry kiedy inny gracz obstawił zakład. Kiedy gracz wchodzi, dokłada taką samą kwotę jaką obstawiono w puli i runda zakładów się kończy, chyba że inny gracz nie podbije stawki.

Zakład
Jeśli nikt inny nie obstawił zakładu, gracz może to zrobić samemu. Zakład ten zmusi innych graczy do tego by wejść do gry, podbić zakład lub spasować. Kwota zakładu zależy od struktury.

Podbicie
Gracz może podbić zakład innego zawodnika. Podbija wtedy do kwoty wyższej od wartości zakładu, co zmusza innych graczy do tego by weszli do gry, ponownie podbili zakład lub spasowali.

9. Ranking Układu Kart

Ranking układu kart wygląda następująco:

1. Poker królewski

Najwyższy możliwy poker. Dziesiątka, Walet, Królowa, Król oraz As, wszystkie w tym samym kolorze.2. Poker
Pięć kolejnych kart w tym samym kolorze.3. Kareta
Cztery karty o jednakowej wartości oraz jedna inna karta.4. Full
Trzy karty o jednakowej wartości w połączeniu z parą kart o innej wartości.5. Kolor
Pięć dowolnych kart jednego koloru nie tworzących strita.6. Strit
Pięć kolejnych kart nie będących w tym samym kolorze.7. Trójka
Trzy karty o jednakowej wartości oraz dwie niepowiązane ze sobą karty.8. Dwie pary
Dwie karty tej samej rangi, dwie karty innej rangi oraz piąta, niepowiązana z nimi karta.9. Jedna para
Dwie karty o jednakowej wartości i trzy inne niepowiązane ze sobą karty.10. Wysoka karta
Pięć niepowiązanych ze sobą kart – żadnej pary, koloru, ani strita. Liczy się to, czyja wysoka karta jest wyższa.

10. Alias

Alias to nazwa, której gracz pokera używa w środowisku Multi-Player.

Obowiązują poniższe zasady:

• Przy pierwszym połączeniu z siecią iPoker, graczom zostanie przypisany alias.
• Na życzenie gracza, jednokrotnie można dokonać zmiany aliasu. Po zmianie alias nie może być modyfikowany ani zmieniany.
• Gracze nie mogą posiadać kilku aliasów.
• Obraźliwe aliasy są niedozwolone. Jeśli podano alias uchodzący za obraźliwy, zostanie on odrzucony i należy wybrać inną nazwę. Decyzję w tej sprawie podejmuje kasyno.
• Alias może składać się z wielkich i małych liter (od A do Z) oraz liczb (od 0 do 9). Alias musi składać się przynajmniej z 4 i maksymalnie 16 znaków.

11. Dumping żetonów/pieniędzy

Dumping żetonów (celowa strata żetonów na rzecz innego gracza) jest niedozwolony i może skutkować:

• Dyskwalifikacją i usunięciem gracza(-y) z turniejów.
• Utratą przez gracza(-y) wszystkich kwot buy-in i opłat turniejowych.
• Trwałym wykluczeniem gracza(-y) z sieci iPoker.

Zauważ: Te decyzje są postanowieniami organizatora.

12. Coffeehousing

Coffeehousing (rozpraszanie przeciwnika gadatliwością) jest niedozwolony.

Obowiązują następujące zasady chatu:

• Rozmowy między graczami mogące wpłynąć na przebieg rozgrywki lub jej wynik są niedozwolone. Na przykład gracze nie mogą wymieniać się informacjami na temat ich układów itd.

Złamanie powyższej zasady może skutkować poniższym:

• Dyskwalifikacją i usunięciem gracza(-y) z turniejów.
• Utratą przez gracza(-y) wszystkich kwot buy-in i opłat turniejowych.
• Trwałym wykluczeniem gracza(-y) z sieci iPoker.

Zauważ: Te decyzje są postanowieniami organizatora.

13. Chat

Podczas chatu obowiązują poniższe zasady:

• Komunikacja między zawodnikami przy stole jest prowadzona tylko po angielsku lub w wybranym języku dla danego stołu.
• Używanie nazw innych pokoi pokerowych lub kasyn bądź ich reklamowanie jest niedozwolone.
• Zabronione jest wysyłanie przez okno chatu wielu powtarzających się wiadomości.
• Zabronione jest użycie dyskryminującego, obraźliwego, niestosownego języka. Użycie takiego języka może skutkować poniższym:

• Wyłączeniem graczowi funkcji czatu.
• Dyskwalifikacją i usunięciem gracza(-y) z turniejów.
• Wykluczeniem gracza(-y) z sieci iPoker.

Zauważ: Te decyzje są postanowieniami organizatora.

14. Zmowa

W pokerze gracze grają tylko dla swojej własnej korzyści. Zmowa i wszelkiego rodzaju współpraca nie jest dozwolona.

Zmowa nie jest dozwolona, może skutkować poniższym:

• Dyskwalifikacją i usunięciem graczy z turniejów.
• Gracze stracą wszystkie buy-iny i opłaty wejściowe do turnieju.
• Gracze nie będą mieli prawa do wzięcia udziału w kolejnych turniejach na Poker by iPoker.

Zauważ: Te decyzje są postanowieniami organizatora.

15. Rozłączenie

Jeżeli dojdzie do rozłączenia gracza z turniejem zastosowane są poniższe zasady:

• Jeżeli do rozłączenia doszło podczas rozdania, a gracz postawił żetony, to na ponowne połączenie czeka się 30 sekund. Jeśli do ponownego połączenia nie dojdzie w ciągu 30 sekund to następuje poniższe:

- Jeżeli gracz może sprawdzić, to jego ruch jest automatycznie ustawiony na sprawdzenie.
- Jeżeli gracz nie może wybrać opcji "sprawdzam" i "All in" to automatycznie zostanie wybranych ruch "pass".
- Gracz, który po zerwaniu połączenia nie zdoła powrócić do turnieju, jest przełączany na tryb blind-off. Osoba taka powinna jak najszybciej zalogować się z powrotem. Utrzyma ona swoje miejsce przy stole i do momentu powrotu będzie czekać/pasować.
- Jeżeli z powodu błędu serwera gra nie będzie dokończona, to trwające rozdanie zostanie anulowane. Graczowi zostaną zwrócone pieniądze do bilansu, jaki posiadał na początku rozdania.
- Jeśli podczas gry cashowej, gracz zostanie rozłączony, jest on automatycznie przełączany na tryb sit out do momentu jego powrotu i ponownego opłacania blindów. W tym czasie gracz nie będzie opłacał blindów. Jeśli gracz będzie przebywał w trybie sit out dłużej niż 7 minut, zostanie usunięty ze stołu, a kwota pozostała w jego stacku zostanie mu zwrócona.

16. Przerwane turnieje

W wyjątkowych okolicznościach, z różnych powodów turniej może zostać przerwany. W takim przypadku płatności będą dokonywane w następujący sposób (gracz wyeliminowany z turnieju przed jego przerwaniem nie otrzyma zwrotu):

Turnieje Heads-Up
Obaj gracze otrzymują zwrot kwoty buy-in + opłaty.

Tylko turnieje SNG
Pozostali gracze otrzymują następującą rekompensatę:

• Zwrot kwoty buy-in i opłaty.
• Każdy z graczy otrzyma równą część kwot buy-in po wyeliminowanych graczach.

Turnieje wielostołowe (MTT) z nagrodą gwarantowaną
Rekompensata zależy od tego, na jakim etapie turniej jest przerwany:

Jeśli etap nagród pieniężnych nie został osiągnięty:

(Jeśli turniej jest nadal w fazie re-buy, pulę stanowi suma całkowita kwot buy-in + add-on. Po zakończeniu fazy re-buy, pulą jest reklamowana nagroda gwarantowana).

• Pozostali gracze otrzymają następującą rekompensatę:

- Zwrot kwot(y) buy-in i opłaty.
- Saldo puli nagród jest wypłacane w następujący sposób:

 • 50% puli równo podzielonej między pozostałych graczy.
 • 50% rozdzielone proporcjonalnie do posiadanych przez graczy żetonów.

Jeśli etap nagród pieniężnych został osiągnięty:

• Pozostali gracze otrzymają następującą rekompensatę:

- Zwrot kwot(y) buy-in i opłaty.
- Każdy gracz otrzyma kwotę równą nagrodzie, którą otrzymałby następny wyeliminowany gracz, gdyby turniej nie został przerwany.
- Z pozostałej puli nagród 50% jest rozdzielane równo między graczy, a 50% jest rozdzielane proporcjonalnie do posiadanych przez nich żetonów.


Turnieje wielostołowe (MTT) bez gwarantowanej nagrody
Jeśli etap nagród pieniężnych nie został osiągnięty:

• Pozostali gracze otrzymają następujący zwrot:

- Zwrot kwot(y) buy-in i opłaty.
- Saldo puli nagród jest wypłacane w następujący sposób:
 • 50% puli równo podzielonej między pozostałych graczy.
 • 50% rozdzielone proporcjonalnie do posiadanych przez graczy żetonów.


Jeśli etap nagród pieniężnych został osiągnięty:
• Pozostali gracze otrzymają następujący zwrot:

- Zwrot kwot(y) buy-in i opłaty.
- Każdy gracz otrzyma kwotę równą nagrodzie, którą otrzymałby następny wyeliminowany gracz, gdyby turniej nie został przerwany.
- Z pozostałej puli nagród 50% jest rozdzielane równo między graczy, a 50% jest rozdzielane proporcjonalnie do posiadanych przez graczy żetonów.

Freerolle
Jeśli etap nagród pieniężnych nie został osiągnięty:

• 50% puli równo podzielonej między pozostałych graczy.
• 50% rozdzielone proporcjonalnie do posiadanych przez graczy żetonów.

Jeśli etap nagród pieniężnych został osiągnięty:

• Każdy gracz otrzyma kwotę równą nagrodzie, którą otrzymałby następny wyeliminowany gracz, gdyby turniej nie został przerwany.
• Z pozostałej puli nagród 50% jest rozdzielane równo między graczy, a 50% jest rozdzielane proporcjonalnie do posiadanych przez graczy żetonów.

Wydarzenia Twister
W przypadkach, gdy pula nagród wynosi mniej niż 4 000 zł:

• Pozostali gracze otrzymają zwrot kwoty buy-in.
• Pozostała pula nagród jest następnie rozdzielana proporcjonalnie do posiadanych przez graczy żetonów.

W przypadkach, gdy pula nagród wynosi 4 000 zł lub więcej:

• Pozostali gracze otrzymają zwrot kwoty buy-in.
• Wszyscy gracze otrzymują 10% pozostałej puli nagród.
• Pozostała pula nagród jest następnie rozdzielana proporcjonalnie do posiadanych przez graczy żetonów.

17. Zasady Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do:

• Dyskwalifikowania graczy, którzy nie będą przestrzegać zasad turniejowych i będą się zachowywać nieadekwatnie do sytuacji.
• Zmiany czasu rozpoczęcia turnieju, gwarantowanej puli lub turnieju bez wcześniejszego powiadomienia.
• Zmiany zasad i podejmowania ostatecznych decyzji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
• Wszelkie decyzje organizatora są ostateczne i nie podlegają zmianom.

18. Gra bez zmowy

W Pokerze gracze grają dla własnej korzyści. Zmowa lub jakakolwiek współpraca jest zabroniona.

19. Rejestracja do turnieju

Obowiązują poniższe zasady:

• Rejestracja graczy jest otwarta do końca wyszczególnionego okresu.
• Każdy turniej posiada stałą kwotę buy-in, z wyjątkiem turniejów Freeroll, w których nie jest ona wymagana.
• Po zakończeniu się okresu na wypisanie, lub zaczęciu się turnieju, gracze nie mogą się już wypisać. Kwota buy-inu i opłata wejściowa nie są w takim przypadku zwrócone.
• W każdym turnieju obowiązuje opłata turniejowa, z wyjątkiem turniejów Freeroll.
• Każdy turniej posiada wymaganą minimalną liczbę zarejestrowanych graczy. Jeśli wymagana liczba graczy nie zarejestruje się, turniej zostaje odwołany. Jeśli turniej zostanie odwołany, gracze otrzymają zwrot kwoty buy-in i opłaty turniejowej.
• Jeśli gracz zarejestruje się na turniej, a nie będzie zalogowany do systemu Multi-Player Poker w momencie rozpoczęcia turnieju, automatycznie zajmie miejsce przy stole. Gracz zostanie przełączony na tryb blind-off do czasu utraty wszystkich żetonów lub do czasu, kiedy zaloguje się do gry.

20. Przerwy na odpoczynek w turniejach

Duże turnieje mogą zawierać zaplanowane przerwy na odpoczynek. Częstotliwość i czas trwania tych przerw jest określana w trakcie konfiguracji turnieju.

21. Wyjście z turnieju

Obowiązują poniższe zasady:

• Jeżeli gracz odejdzie od stołu, to jego ruch zostanie ustawiony na opcję "blind-off".
• Jeżeli gracz nie wróci do turnieju, straci buy-in i opłaty wejściowe.
• Jeśli podczas gry cashowej, gracz będzie przebywał w trybie sit out dłużej niż 7 minut, zostanie usunięty ze stołu, a gotówka pozostała w jego stacku zostanie mu zwrócona.
• Przeczekanie (sit out) nie jest możliwe na jednym konkretnym stole gotówkowym podczas gry na innych stołach. Jeśli przeczekujesz na jednym stole gotówkowym, automatycznie przechodzisz w tryb przeczekania na wszystkich aktywnych stołach gotówkowych.

22. Czas na podjęcie decyzji

Obowiązują poniższe zasady:

• Jeśli gracz nie postawił zakładu podczas rozdania, ma dwadzieścia sekund na reakcję. W przeciwnym razie, gracz automatycznie spasuje.
• Jeśli gracz postawił zakład podczas rozdania, ma dwadzieścia sekund na reakcję. W przeciwnym razie, zostaje wykorzystana rezerwa czasowa na ruch gracza lub gracz automatycznie spasuje.

23. Łagodna Gra

Soft play, forma zmowy polegająca na niestawianiu lub niepodbijaniu stawki, gdy karty do tego upoważniają, co podważa uczciwość gry względem reszty graczy. Jest ona niedozwolona i może skutkować:

• Dyskwalifikacją i usunięciem gracza(-y) z turnieju.
• Utratą przez gracza(-y) wszystkich kwot buy-in i opłat turniejowych.
• Trwałym wykluczeniem gracza(-y) z sieci iPoker.

Zauważ: Te decyzje są postanowieniami organizatora.

24. Utrzymywanie równowagi stołów w turniejach wielostołowych (MTT)

Obowiązują poniższe zasady:

• Zmiana stołów następuje, gdy kolejni gracze są eliminowani.
• Pozostali gracze są przenoszeni, a stoły są łączone, do momentu, kiedy w turnieju pozostał tylko jeden stół.
• W odpowiednim momencie do graczy zostanie wysłana wiadomość, że zmniejsza się liczba stołów.
• System w turniejach na wiele stołów losowo wybiera gracza, który musi się przenieść ze stołu, gdzie pozostała największa liczba graczy.
• Gracz jest przeniesiony do stołu z najmniejszą liczbą graczy, którzy pozostali w grze.
• Gracz, który został przeniesiony na nowy stół jest usadzony na najdalszym możliwym miejscu od "Big Blind" - biorąc pod uwagę dostępne miejsca.

25. Rake i inne opłaty

Czym są kwoty buy-in i wpisowe?
Kwota buy-in to opłata pobierana za dołączenie do turnieju lub turnieju Sit & Go i trafia ona do puli nagród. Wpisowe to opłata pobierana przez kasyno. W lobby turniejowym kliknij ikonę "i”, aby zobaczyć rozbicie kwoty i wpisowego.

Czym są limity opłat rake w iPoker?
Na stołach gotówkowych, opłata rake jest pobierana zgodnie z przedziałami iPoker. Zależeć ona będzie od limitu stołu gotówkowego, na którym grasz:

Gry typu "pot limit" i "no limit":

BlindyLiczba graczyRake na pulęMaksymalna opłata rake
0.01€/0.02€-0.02€/0.05€2-100.01€ za każde 0.15€ w puli0.50€
0.05€/0.10€20.01€ za każde 0.15€ w puli1€
0.05€/0.10€3-100.01€ za każde 0.15€ w puli2€
0.10€/0.20€20.01€ za każde 0.20€ w puli1€
0.10€/0.20€3-100.01€ za każde 0.20€ w puli2€
0.25€/0.50€20.01€ za każde 0.20€ w puli1€
0.25€/0.50€3-100.01€ za każde 0.20€ w puli3€
0.50€/1.00€20.01€ za każde 0.20€ w puli1€
0.50€/1.00€3-100.01€ za każde 0.20€ w puli4€


Gry z limitem:
BlindyLiczba graczyRake na pulęMaksymalna opłata rake
0.02€/0.04€-0.05€/0.10€2-100.01€ za każde 0.25€ w puli0.04€
0.10€/0.20€2-100.01€ za każde 0.25€ w puli0.10€
0.25€/0.50€-0.50€/1.00€2-100.02€ za każde 0.50€ w puli0.40€
1.00€/2.00€2-100.02€ za każde 0.50€ w puli1.00€
2.00€/4.00€20.02€ za każde 0.50€ w puli1.00€
2.00€/4.00€3-40.02€ za każde 0.50€ w puli2.00€
2.00€/4.00€5-100.02€ za każde 0.50€ w puli3.00€
3.00€/6.00€-10.00€/20.00€20.40€ za każde 10€ w puli1.00€
3.00€/6.00€-10.00€/20.00€3-40.40€ za każde 10€ w puli2.00€
3.00€/6.00€-10.00€/20.00€5-100.40€ za każde 10€ w puli3.00€
20.00€/40.00€20.75€ za każde 20€ w puli1.00€
20.00€/40.00€3-40.75€ za każde 20€ w puli2.00€
20.00€/40.00€5-100.75€ za każde 20€ w puli3.00€